Управление на отпадцъите

Това са разработки на хартиен и електронен носител, съгласно Закона за отпадъците, готови за подпис и печат, за съгласуване с РИООС, с цел получаване на правото за администратор по управление на отпадъците. Документацията съдържа около 40 броя разработки, в това число Планове и Инструкции.