Лабораторни изследвания

Лабораторните изследвания се извършват от акредитирани по БСА лаборатории.Предлагаме комплексни услуги.
Службата по трудова медицина извършва обективизация на условията и факторите на работна и околната среда, като:

  -параметри на производствен микроклимат (температура, влажност, движение на въздуха);
  -шум;
  -осветеност;
  -запрашеност, в т.ч. и силикозоопасен прах;
  -локални и общи вибрации;
  -токсични аерозоли в работна среда с експресни и лабораторни методи;
  -йонизиращи лъчения в работна среда;
  -електромагнитни полета в работна среда;
  -токсикологични изследвания;
  -газови емисии от малки неподвижни източници в околна среда;
  -емисии от сажди и прах в малки неподвижни източници в околна среда;
  -шум в околна среда.