Профилактични прегледи

Съгласно Наредба № 3 на МЗ за СТМ, подпомагаме Работодателя с консултации, организация, контрол и анализ на профилактичните медицински прегледи и изследвания. Предлагаме видовете специалисти и изследвания, както и сроковете за извършването на прегледите в годините.
Профилактичните медицински прегледи и изследвания се извършват в съгласие с Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването, от специалисти и лабораторна техника, сформирани в мобилени екипи. Те може да се реализират на място в предприятието, или в поликлинични условия. Апаратурата е съвременна, модерна, компютъризирана, с много малка субективна намеса. Прегледите и изследванията се записват в специални карти, след това се обобщават, на Работодателя се представя анализ, а на личните лекари – извлечение от откритите промени в здравето и от производствените рискове. Последните се задължават да информират Службата по трудова медицина за допълнително направените консултации и изследвания, за да може СТМ адекватно да консултира Работодателя за възможността съответния работещ да изпълнява работата, на която е назначен.
При прегледите задължително присъства лекар от СТМ. Той направлява потока, консултира лицата и лекарите. Ако има проблеми с лекарите, те се подменят с нови.
Практически няма вид преглед или изследване, което не можем да реализираме: електросоматография, ехография, Доплер, ултразвукова диагностика, рентген, флуорография, остеоденситометрия, мамография, цитологични изследвания, токсикологични изследвания, и т.н.
Данните се отразяват в т.н. здравни досиета, за воденето на които Работодателя не заплаща нищо.
Мина времето, когато профилактичните прегледи се правеха отгоре-отгоре. В условията на частният бизнес, това не можем да си го позволим. Затова СТМ прави всичко необходимо, хората и Работодателя да са доволни, за да има качество и резултат от тях. И пак да ни потърсят.