Оценка на риска

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, Оценката на риска за здравето и безопасността при работа, не е основна функция на СТМ. Вие може и сами да си направите Оценката, и даже по-добре от нас. Ако не можете или нямате възможност, тогава ние сме готови да я извършим, съвместно с Вас и К/ГУТ.
Оценката на риска обхваща около 17 позиции. Елементи от нея са Заповед за изграждане на Комисия от Оценители; обучение на Оценителите; полицевият анализ от анкетирането, полицевия анализ на здравето по болнични листи, полицевия анализ на здравето по резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания, оценката на привилегиите във връзка с работните места, оценката за възможностите от крупни производствени аварии и екологични произшествия, оценката на санитарно-битовото осигуряване, на организацията на труд и почивка, оценката на опасностите за странични лица, и други. След Оценката се подготвят материалите, свързани с управлението на риска, които нарочно са отделна позиция в сайта, но като позиция в Договора ни, са заедно.
Оценката с управлението на риска е обособена е като отделна позиция в услугите в Договора за обслужване от Служба по трудова медицина, защото повечето предприятия вече имат извършена Оценка на риска. Ако имате Оценка, Ние ще Ви разработим материалите, свързани с управлението на риска.
Всички материали са във вид, готови за подпис и печат.