Правилник за безопасност

Правилникът за здраве и безопасност при работа в едно предприятие е Кодекса на труда, Конституцията и Закона за здравословни и безопасни условия в него, по отношение цялостната организация и контрола по спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Готов за подпис и печат, практически той обхваща всички аспекти на тези процеси, и е елексира не само на дейността на конкретното предприятие, но и на възможностите и квалификацията на Службата по трудова медицина. Ако една Служба по трудова медицина може да разработи такъв Правилник, това подсказва, че тя е професионална и качествена.
Правилникът за здраве и безопасност при работа е разработен в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Кодекса на труда. Особено е полезен при сертификация на предприятието по OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001:1999) (Ocupational Health and Safety System) “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания”, по които сме експерти и одитори, както и на ISO.