Обслужване СТМ

Обслужването от Служба по трудова медицина е първия и най-важен раздел от предлаганият пакет от услуги. Тази дейност е приоритет в нашата работа. С други СТМ, сключвате Договор за обслужване от СТМ, а получавате само Оценка на риска. Обслужването ни е свързано с ежедневните Ви нужди и въпроси, някои ги решавате сами, но ние въвеждаме плановост, отчетност и точна визия за Вашите права и задължения.
Предлагаме разработки, съобразени и в пълен обем с всички Ваши задължения по Кодекса на труда, Закона за здравословни условия на труд, и поднормативните им уредби. Те са повече от 40 броя Модели, във вид, готови за подпис и печат. Не е необходимо да се четат и следят нормативните документи, ние ще правим това, вместо Вас. Ако спазвате нашите препоръки, гарантираме качество по управлението на здравословните и безопасни условия на труд, и безпроблемни проверки от Областните Дирекции по охрана на труда.
Моделите обхващат съответния проблем най-пълно; например Модела за инструктажите, като най-познат, съдържа следните разработки: заповед за видовете инструктажи, тяхната продължителност и инструктиращи лица; модел за служебна бележка за проведен начален инструктаж; заповед за утвърждаване на Програма с разработени теми за отделните видове инструктажи, и тяхното отчитане.
Всички материали са адаптирани конкретно за съответното предприятие, и са във вид, готов за подпис и печат.